BOZÜYÜK BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Bozüyük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yeni normal dönem kurallarına uygun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan toplantıda  Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında 2 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıya Ermenistan saldırılarını kınayarak başlayan Başkan Bakkalcıoğlu “Can Azerbaycan’da tek millet dediğimiz ayrı bir devlette olsa Ermenistan saldırıları nedeniyle bizde Anadolu’nun bağrından Ermenistan’ı kınıyoruz. Azerbaycanlı soydaşlarımızdan kaybettiklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve Azerbaycan’a güç diliyoruz. Ayrıca terörle mücadelede PKK, PYD, Fetö gibi terör örgütleriyle mücadelede bulunan tüm güvenlik görevlilerimize Allah’tan güç diliyoruz. Akdeniz’de mavi vatanımızı, oradaki haklarımızı savunan devlet yöneticilerimize güç diliyor ve onların arkasında olduğumuz dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Ardında gündemin 1. Maddesinde yer alan “5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Ait Hizmet Yüklenmeleri başlığında yer alan 67. maddesi; “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmüne istinaden, madde metinde sayılan işlerin ihalelerinin madde metninde belirtildiği şekilde yapılması konusunun görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından gündemin 2. Maddesinde yer alan “Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin 14.01.2020 tarihli ve 2019/193 Esas ve 2020/22 Karar Nolu kararı ile 03.12.2018 tarih ve 95 sayılı Bozüyük Belediye Meclis kararının iptali hükmü verilmiştir. 03.12.2018 tarih ve 95 sayılı Bozüyük Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi kararına Belediyemiz tarafından yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 04.09.2020 tarihli ve 2020/264 Esas ve 2020/883 Karar Nolu kararı ile reddedilmiştir. a) İptal hükmü verilen 03.12.2018 tarih ve 95 sayılı Bozüyük Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu alınan; 04.03.2019 tarih ve 20-21-22-23 sayılı ve 10.06.2019 tarih ve 66-67-68-69-70 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararlarının ve 03.12.2018 tarih ve 95 sayılı Bozüyük Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin onama sınırları içinde yer alan; 01.08.2019 tarih 85 ve 86 sayılı ve 04.11.2019 tarihli ve 122 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, b) İptal hükmü verilen 03.12.2018 tarihli ve 95 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri öncesinde var olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tekrar yürürlüğe girmesi talebi görüşülerek oy birliği ile Belediye İmar Komisyonuna sevk edildi.

Bozüyük Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı 6 Kasım 2020 Cuma günü yapılacak.

İlişkili Haberler