OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Bozüyük Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan toplantıda  Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. İlk olarak Denetim Komisyonuna seçilecek üye sayısının 3 kişi olması oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Kapalı olarak yapılan oylamada ise Denetim Komisyonu üyeliklerine İsmail Yemen, Seçil Manav ve Adnan Özel seçildi.

Ardından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49/3 üncü Maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2021 yılı için yayımlayacağı, Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesi dikkate alınarak, çalıştırılacak olan kadro unvanları için Birinci Derecenin Birinci Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar üzerinden ödenmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

            Daha sonra “Belediyemizde  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 24. maddesi hükümleri doğrultusunda “Geçici İşçi” pozisyonlarının 2021 Mali Yılı için belirlenmesi konusunun görüşülerek oy birliği kabul edildi.

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin b bendinde‘’…. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; ilçemizi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren, derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere;  kişi başı 10.000,00 TL tutarını geçmemek üzere ödül verilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

            Gündemin 5. Maddesinde yer alan “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 2886 sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında kira bedeli yıllık peşin veya aylık olarak kiraya verilen işyerleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı genelgesi doğrultusunda; a) Koronovirüs salgını sebebiyle faaliyetinde azalma olan işyerlerinin kira bedellerinde yapılacak olan indirim veya erteleme süresinin belirlenmesi konusu” görüşülerek 3 ay süresince %50 indirim ve diğer %50 bedelin 3 ay sonrasına taksitlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Aynı maddenin b) bendinde yer alan “Koronovirüs salgını sebebiyle faaliyeti durdurulan işyerlerinin faaliyette bulunmadığı dönemler ile ilgili olarak kira bedellerinin tahsilinden vazgeçilmesi ve tahsilinden vazgeçilen sürenin sözleşme süresine ilave edilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesinde yer alan “Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği’ne eklenen Ek Madde 1’e istinaden tahditli plakanın takvim yılının sonu olan 31.12.2020 tarihine kadar takılmasının zorunlu olduğu fakat Covit-19 Salgını nedeni ile servis işleticilerinin düzenli olarak çalışamadıkları ve 15 Kasım 2019 tarih 30949 sayılı Resmi Gazete ve akabinde 21 Kasım 2020 tarihli 31311 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre S plakalı hak sahiplerine D4(S) yetki belgesi alma hakkının verilmiş olması ancak 2020 yılı sonuna kadar olan 39 günlük sürenin D4(S) yetki belgesini almak için yeterli olamayacağı düşünülerek, 31.12.2020 tarihine kadar Belediyemize D4(S) yetki belgesi almak için müracaat eden S plaka sahibi işletmecilere bu işlemleri yapabilmeleri için aşağıdaki geçici madde 2 ve ek madde 2’nin yönetmeliğe eklenmesi ve süre verilmesi talebinin görüşülmesi konusunda yer alan Geçici Madde 2: 15 Kasım 2019 tarih 30949 Sayılı Resmi Gazete ve 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat gereği D4(S) yetki belgesi almak isteyen S plaka hak sahiplerine 2021 yılının ilk 6 ayında ilgili kuruma başvuru yapmaları kaydı ile 2021 yılında yönetmeliğin verdiği süre içerisinde D4(S) yetki belgelerini almak üzere ek süre verilmiştir” maddesi ile Ek Madde 2’de yer alan D4(S) yetki belgesi alan hak sahipleri daha sonraki süreçlerde araç değişikliği, devir ya da trafikten araç çekmek istediklerinde yapacakları değişikliği 1 (bir) ay içerisinde yerine getirmekle yükümlüdürler” maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin İmar konularını kapsayan 7,8 ve 9. Maddeleri ise oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Gündem konularının ardından ise MHP’li Belediye Meclis Üyesi Nurettin Oydu tarafından verilen yazılı önerge gündeme alınarak “11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon ili Maçka ilçesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül evladımızın isminin ilçemizde bulunan cadde, park ve buna benzer önem arz eden bir yere Şehit Eren Bülbül olarak verilmesi hususu” oylanarak oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

İlişkili Haberler