EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Bozüyük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken toplantıda Çarşı Mahalle’de var olan “Yaz” sokağa geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Çarşı Mahalle’nin 43 yıllık muhtarı Bedri Yaz’ın ismi verilerek “Muhtar Bedri Yaz Sokak” olarak değiştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı  Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesi olan 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( l ) bendi  ve 49. Maddesinin birinci fıkrası; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 9. ve 11. maddelerine göre Boş Kadro Unvan ve Dolu Kadro Derece Değişikliği konusu oy birliği ile kabul edildi. Ardından Belediyenin harcama birimlerinin 2021 yılında kullanılmayan ödeneklerinden belediye müdürlüklerinden ihtiyacı olan birimlere ödenek aktarma talebinin 10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre münakale yapılması konusu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (g) fıkrasına ve Bien Yapı Ürünleri San. Turz. Ve Tic. A. Ş.’nin dilekçesine istinaden;  İlçemiz 581 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunun ve diğer kanunlar ile belediyelere verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde, gerektiğinde imar planı değişikliği de yapmak suretiyle kamu yararına uygun olarak kullanılması şartı ile 10 yıla kadar Belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda imar ile ilgili 5 madde oy birliği ile Belediye İmar Komisyonuna sevk edilirken İlçede Çarşı Mahalle’de var olan “Yaz Sokak” isminin “Muhtar Bedri Yaz Sokak” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ekim ayı Meclis Toplantısında son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

İlişkili Haberler