BOZÜYÜK HABER bozuyuknet - Subat Ayı Meclis Toplantıları sona erdi

Subat Ayı Meclis Toplantıları sona erdi

 

 Bozüyük Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantıları 2. birleşimin ardından sona erdi.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan 2020 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantılarının 2. birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda 1. Birleşim toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2 gündem maddesi ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Belediye Meclisinin 18.11.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 yılında uygulanan gelir tarifesinde evsel atık ücretleri bölümünün yeniden belirlenmesi konusu görüşülerek Meskenler 0,19 TL, ticarethane-1 (50 m2 den küçük işletmeler) 0,81 TL, Ticarethane-4 (AVM) 3,48 TL, Fırın-3 (151 m2 üzeri) 3,70 TL, Lokanta-4 (büyük işletme) 32,25 TL, Okullar ücretlendirme grubu tüm okullar- Hükümet Konağı olarak değiştirilmesine tüm okullar-Hükümet Konağı 15,00 TL, Resmi kurumlar-1 23,00 TL olarak gelir tarifesine eklenerek uygulanmasına oy çokluğu ile kabul edildi.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 8-9-14. maddeleri uyarınca; A tipi muayene kuruluşu ile dört yıllık protokol yapmak üzere; Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. ve 23. maddeleri gereğince; A tipi muayene kuruluşunun bina sorumlularından tahsil edecekleri periyodik kontrol ücretinin ve idare payının belirlenmesi konusu görüşülerek Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na A tipi muayene kuruluşunun belirlenerek, 2020-2023 yılları arasını kapsayacak şekilde dört yıllık protokol yapmak üzere yetki verilmesine, Bina sorumlularından tahsil edilecek periyodik kontrol ücretinin, her yıl için ilgili Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığına göre taban fiyat üzerinden uygulanması, yıllara sair periyodik kontrol ücretindeki artışın 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca; o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanması ve ilgili idare payının %10 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından verilen yazılı önergede yer alan “İmar yolunun kamu eline geçmediği yerlerde bu yola cepheli imar adalarının köşe başı parsellerinde, her ada cephesindeki bütünlüğü korumak ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen ön bahçe mesafesi bırakmak şartıyla bu yola bakan bina cephelerinde pencere ve kapı açılabilir. Bununla ilgili Belediye çalışma yapmaya yetkilidir.” ifadesinin plan hükümlerine eklenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.